Facebook Pixel Termeni și Condiții | SalesZone

Termeni și Condiții

Bun Venit la SalesZone

Acești termeni și condiții stabilesc regulile generale de utilizare a website-ului SalesZone. SalesZone se află la adresa Str. Alexei Șciusev 81/1, Chișinău, R. Moldova. Prin accesarea acestui website, acceptați în totalitate acești termeni și condiții. Nu continuați utilizarea website-ului SalesZone dacă nu acceptați toți termenii și condițiile stabilite pe această pagină.

 

Livrarea după plată

Ulterior plății efectuate de către Dumneavoastră, veți primi un email de confirmare și instrucțiuni detaliate pentru a accesa materialele cursului, sesiunile live și programele de mentorat. Deasemenea veți avea posibilitatea să vedeți lista lecțiilor, însă conținutul va rămâne ascuns până la data de start a cursului. Începând cu data cursului, accesul la lecții va fi deschis, și veți avea posibilitatea să începeți studierea materialului, cu ajutorul nostru. Săptămânal, după începutul cursului, or fi organizate sesiuni de mentorat cu un mentor SalesZone, la care participanții vor putea adresa întrebări și să primească răspunsuri legate de curs.

 

Ramburs

Utilizatorul poate să solicite rambursarea banilor, dacă PRESTATORUL nu și-a îndeplinit obligațiile față de acesta (dacă nu a oferit acces la materialul promis sau nu a oferit consultanța solicitată).

În cazul în care BENEFICIARUL dorește să renunțe la serviciile prestate, poate solicita un ramburs al plății numai în cazul în care nu a primit încă acces la materialul cursului; dacă BENEFICIARUL a fost înregistrat ca utilizator pe platforma pro și a primit accesul la lecțiile video – rambursarea nu mai este posibilă.

 

Cookies

Platforma SalesZone folosește cookies. Prin utilizarea website-ului respectiv, sunteți de acord cu utilizarea cookies în concordanță cu Politica de Confidențialitate a SalesZone. Majoritatea site-urilor moderne folosesc cookies pentru a permite obținerea detaliilor despre utilizatori la fiecare vizită pe site. Cookies sunt folosite pentru a spori funcționalitatea activității pe site pentru fiecare utilizator. Unii afiliați / parteneri de publicitate pot deasemenea să folosească cookies.

 

Licența

Dacă nu este specificat altfel, SalesZone și/sau licențiatorii dețin proprietatea intelectuală pentru tot materialul de pe website. Toate drepturile asupra proprietății intelectuale sunt rezervate. Puteți vizualiza și/sau imprima pagini de pe saleszone.pro pentru uz personal, în limita restricțiilor descrise în continuare.
Nu este permis:

 • Să republicați material de pe saleszone.pro
 • Să vindeți, închiriați sau să sub-licențiați material de pe saleszone.pro
 • Să reproduceți, duplicați sau să copiați material de pe saleszone.pro
 • Să redistribuiți conținut al SalesZone (cu excepția cazului în care  conținutul este special destinat redistribuirii).

 

Comentariile Utilizatorilor

Acest acord va începe în data prezentă.

Anumite părți ale acestui website oferă oportunitatea pentru utilizatori să posteze și să facă schimb de opinii, materiale și informații (‘Comentarii’) în anumite secțiuni ale site-ului. SalesZone nu publică Comentarii înaintea apariției lor pe site, iar Comentariile nu reflectă viziunile sau opiniile SalesZone, ale agenților sau afiliaților. Comentariile reflectă viziunile și opiniile persoanelor care le postează. În măsura permisă de legile aplicabile, SalesZone nu se face responsabilă pentru Comentarii, și nu răspunde pentru prejudicii sau cheltuieli cauzate sau suportate ca rezultat al oricărui Comentariu publicat/apărut pe acest website. SalesZone își rezervează drepturile de a monitoriza toate Comentariile și de a înlătura orice Comentarii pe care le consideră nepotrivite, ofensatoare sau care încalcă Termenii și Condițiile platformei.

Garantați și răspundeți că:

 • Sunteți îndreptățit să postați Comentarii pe acest website și aveți consimțământul pentru acest lucru;
 • Comentariile nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, patenta sau marca, sau orice alt drept de proprietar al unei părți-terțe;
 • Comentariile nu conțin niciun tip de material defăimător, ofensator, ilegal sau indecent, care constituie încălcarea privațiunii;
 • Comentariile nu vor fi utilizate pentru a solicita sau promova servicii, pentru a prezenta activități comerciale și/sau o activitate ilegală.
 • Prin prezenta garantați către SalesZone dreptul gratuit de a utiliza, reproduce, edita și autoriza alte identități de a utiliza, reproduce, edita Comentariile în orice formă.

 

Hyperlink la Conținut

Următoarele organizații pot face legătura cu website-ul nostru fără acces preventiv:

 • Agenții guvernamentale;
 • Motoare de căutare;
 • Organizații informative;
 • Registre online de adrese;
 • Afaceri Acreditate la Nivel Global, cu excepția organizațiilor non-profit, fundații de caritate care nu pot face legătura cu website-ul nostru.

Aceste organizații pot face legătura cu pagina noastră, publicațiile noastre sau alt conținut de pe site, atât timp cât linkul: (a) nu este derutant; (b) nu implică în mod fals sponsorizare sau aprobare față de produsele și serviciile părții de legătură; (c) se potrivește contextului site-ului respectiv. La discreția noastră rămâne aprobarea altor solicitări de legătură de la următoarelw tipuri de organizații: surse de informare de business bine cunoscute precum Camera de Comerț, Asociațiile de Cosnumatori, asociații de caritate, portale de internet, firme de consulting, contabilitate și drept, și instituții edicaționale și asociații de comerț.
Vom aproba solicitările de la organizațiile respective dacă: (a) linkul nu se va reflecta nefavorabil asupra companiei și activității; (b) organizația nu are un antecedent neplăcut cu noi; (c) ne oferă beneficii din vizibilitatea asociată cu linkul respectiv. Aceste organizații pot face legătura cu pagina noastră, publicațiile noastre sau alt conținut de pe site, atât timp cât linkul: (a) nu este derutant; (b) nu implică în mod fals sponsorizare sau aprobare față de produsele și serviciile părții de legătură; (c) se potrivește contextului site-ului respectiv.
Dacă faceți parte din organizațiile listate anterior și aveți interes pentru afilierea prin link cu website-ul nostru, contactați-ne la adresa info@saleszone.pro
Vă rugăm să includeți numele, denumirea organizației, informații de contact, precum și URL-ul site-ului, și adresele URL pe care intenționați să legați cu website-ul nostru. Timpul mediu pentru răspunsul la solicitare ar trebuie să fie de 2-3 săptămâni.

Organizațiile aprobate pot face link de legătură cu site-ul nostru după cum urmează:  

 • Prin folosirea numelui companiei noastre;
 • Prin utilizarea adresei web a companiei;
 • Prin utilizarea oricărei descrieri a site-ului sau a materialului care are legătură cu contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții de legătură.

Nu se va permite utilizarea logo-ului SalesZone sau a altor lucrări de design pentru legarea unui contract de licență de marcă care nu există.

 

Iframes

Fără acord prealabil și permisiune scrisă, nu puteți crea conținut încadrat pe paginile noastre web sau să utilizați tehnici care alterează prezentarea vizuală a site-ului.

 

Rezervarea de Drepturi

Ne rezervăm dreptul ca în orice moment, la discreția noastră, să solicităm înlăturarea oricăror linkuri către website-ul nostru. Vă dați acordul ca la solicitarea noastră să efectuați înlăturarea linkurilor respective imediat. Deasemenea ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni și condiții, precum și politica de confidențialitate asociată. Prin continuarea efectuării legăturilor cu site-ul respectiv, vă dați acordul pentru acești termeni și condiții.

 

Înlăturarea link-urilor de pe website

Dacă considerați că un link de pe site-ul nostru inacceptabil, ne puteți contacta și explica motivele. Vom lua în considerare solicitările să eliminăm linkurile respective, dar nu avem nicio obligație de a face asta sau de a vă oferi explicații în mod direct.

În timp ce ne străduim să asigurăm ca informația pe site să fie corectă, nu putem garanta deplinătatea sau acuratețea acesteia; deasemenea nu putem fi încredințați că website-ul va fi pemanent disponibil sau că materialul este actualizat în permanență.

 

Răspunderea pentru Conținut

SalesZone nu poartă răspundere pentru conținutul care apare pe website. Sunteți de acord să ne apărați împotriva oricăror. Pe pagininile website-ului nu trebuie să apară linkuri sau oricare al tip de conținut care poate fi interpretat drept ilegal, obscen, criminal, indecent, sau care încalcă, violează, sau promovează violarea unor drepturi și reguli.

 

Disclaimer

În măsura maxim admisibilă de dreptul aplicat, excludem toate reprezentările, garanțiile și condițiile legate de website-ul nostru și utilizarea acestuia.

Nicio parte din disclaimer nu va:

 • limita sau exclude răspunderea noastră sau a voastră pentru fraudă sau denaturare frauduloasă a informației;
 • limita oricare răspundere în moduri nepermise de drept;
 • exclude nicio răspundere care nu poate fi exclusă de dreptul aplicat.

Limitările și excluderile răspunderii stabilite în această secțiune și în orice parte a disclaimer-ului: (a) sunt subiect al paragrafului precedent; și (b) guvernează toate răspunderile reieșite în baza disclaimer-ului sau în legătură cu subiectul disclaimer-ului, inclusiv răspunderi reieșite din contract, din delict și din încălcarea taxelor legale.

În măsura în care site-ul și informațiile și serviciile de pe site-ul web sunt furnizate gratuit, nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daune de orice natură.